Pieņemts, ka vadības sistēmu auditus mēs veicam klātienē, intervējot darbiniekus, pārskatot dokumentāciju, kā arī vērojot notiekošās darbības. Organizācijām, kuras atrodas vairākās vietās vai pat vairākās valstīs tas ir gana neefektīvs process, jo auditoru nokļūšana pie auditējamiem prasa laiku, papildus nāk ceļa izdevumi, dzīvošanas izmaksas utt. 

Arvien lielāku popularitāti gūst attālinātās auditēšanas metodes, tās labi izklāstītas ISO190011:2018 standartā, kas ir vadlīnijas auditēšanai.

     
   Audita metodes  
     
                                            Auditora atrašanās
Organizācijā Attālināti
Mijiedarbība r cilvēkiem Intervijas Interaktīva komunikācija:
Kontrolsarakstu un anketu aizpildīšana ar auditējamā līdzdalību - intervijas;
Dokumentu pārskatīšana ar auditējamā līdzdalību - darba vērošana ar attālināto gidu;
Paraugu noņemšana - kontrolsarakstu un anketu aizpildīšana;
  - dokumentu pārskatīšana ar auditējamā līdzdalību.
Nav mijiedarbības ar cilvēkiem Dokumentu pārskatīšana (piem., pieraksti, datu analīze) Dokumentu pārskatīšana (piem., pieraksti, datu analīze)
Darba vērošana Darba vērošana uzraudzības nolūkā, ievērojot sociālās, likumu un normatīvās prasības
Darba vietu apmeklēšana Datu analīze
Kontrolsarakstu aizpildīšana  
Paraugu noņemšana  
   

Avots: ISO19011:2018

 

Kā redzams, tad gan intervijas, gan dokumentācijas pārskatīšana, gan darbību novērošana ir realizējamas attālināti, izmantojot gan tehnoloģijas, gan uz vietas atrodošos darbinieku palīdzību. 

Jāsaka, ka auditēšana, neizmantojot intervijas, bet pārskatot izveidotos dokumentus, bieži var būt pat ļoti efektīvs veids, kā novērtēt darbinieku kompetenci. Piemēram, runājot par pašiem auditiem - auditoru sagatavotie ziņojumi, ieskaitot neatbilstību ziņojumus, ļoti labi var parādīt auditoru zināšanas un izpratni par auditētajiem procesiem un standartiem, kuri izmantoti kā kritēriji neatbilstību rakstīšanai.