Semināra “Audits konkurētspējas celšanai” mērķis ir palīdzēt ieraudzīt iespējas, kādas paveras caur efektīviem auditiem apzināt efektīvu auditu priekšnoteikumus dot ieteikumus iekšējo auditu organizācijai.

Šobrīd jau vairākos tūkstošos Latvijas uzņēmumu ir izveidotas starptautiskajiem standartiem (kā ISO9001, 14001, 45001, 50001 u.c.) atbilstošas vadības sistēmas.

Dažos no tiem tās ieviestas jau vairāk kā 20 gadus. Notiek regulāri auditi, tomēr lielā daļā uzņēmumu tie ir formāli vai neefektīvi, tādejādi zaudējot iedarbīgu vadības instrumentu.

Kā izpaužas neefektivitāte?

Vadība neuztver iekšējo auditu par līdzekli konkurētspējas celšanai

Auditi tiek veikti reti, tipiski – reizi gadā, tādējādi iekšējiem auditoriem nav nepieciešamās iemaņas, jo iztrūkst prakse

Netiek atvēlēts pietiekams laiks plānošanai un sagatavošanai, tādējādi auditori nevis pārliecinās par atbilstību un iespējām, bet audita laikā mēģina izprast, kas auditējamajā jomā notiek

Netiek atvēlēts pietiekams laiks auditam, tāpēc nav laika iedziļināties norisēsJa attieksme pret auditu ir formāla, tiek izniekots vērtīgais darba laiks gan auditoriem, gan auditējamiem, lai tikai formāli atbilstu prasībām

Audita rezultāts bieži ir formāls ziņojums, kurā maz/nemaz neparādās labās prakses piemēri, pilnveidošanās iespējas; neatbilstības – ja arī tiek uzrakstītas – maz atspoguļo realitāti.

Rezultātā mums it kā no vienas puses viss ir formāli kārtībā, bet realitātē skats uz pašu darbību caur “rozā brillēm”. Ironija, ka nereti paši (vadība) to labi apzinās. Bet organizācija taču iegulda resursus, pat formāls audits rada izmaksas!

 

Tad – kāpēc nepārvērst to par investīciju izmaksu vietā?

 

Audits var būt lielisks instruments vadības rokās, lai

 • Apzinātu riskus un iespējas
 • Iegūtu vērtīgu informāciju par darbības problēmām
 • Noskaidrotu, kā darbinieki izprot vadības uzstādījumus
 • Izpētītu labās prakses piemērus un, tos popularizējot, celtu efektivitāti arī citās struktūrvienībās, procesos
 • Dalītos pieredzē starp dažādu funkciju darbiniekiem
 • Uzzinātu darbinieku ieteikumus racionālākai darbībai.

Seminārā “Audits konkurētspējas celšanai” mēs noskaidrosim sekojošo:

 • Iekšējo auditu efektivitātes priekšnoteikumi
 • Rādītāju kopums auditu kvalitātes izvērtēšanai
 • Kā izveidot auditu par līdzekli efektivitātes un peļņas palielināšanai?
 • Kā padarīt auditu par instrumentu vadības rokās, caur kuru panākt organizācijas izaugsmi?
 • Ieteikumi iekšējo auditu organizācijai.

Semināra pasniedzējs – Dzintars Putnis, IRCA (International Register of Certificated Auditors) reģistrēts vadošais auditors kopš 1999.gada, veicis vairāk kā 1000 auditus Latvijā, Lietuvā, Igaunijā, Krievijā, Somijā, ASV. IRCA reģistrētu auditoru kursu pasniedzējs, veic auditoru apmācību jau 20 gadus, darbojas kā konsultants, palīdzot ieviest un pilnveidot organizāciju vadības sistēmas.

 Seminārs būs noderīgs gan uzņēmumu un organizāciju vadītājiem, gan atbildīgajiem par auditu plānošanu un organizēšanu, gan arī sertifikācijas firmu auditoriem.

 

Seminārs notiks 22.augustā plkst. 11.00-16.30.

 

Ieguldījums semināra apmeklējumam: 180 EUR, neskaitot PVN.

 

Apmaksājot līdz 1.augustam ir īpaša atlaide 40 EUR vērtībā, neskaitot PVN.

 

Maksā ir iekļautas pusdienas, kafijas pauze un apliecinājums par dalību.

 

Vietu skaits ir ierobežots, tāpēc lūdzu pieteikties savlaicīgi.