Vispārīgs novērojums ir, ka izteikti nepietiekams laiks tiek atvēlēts audita sagatavošanai. Sekas parādās audita veikšanas fāzē,

Šoreiz parunāsim par auditā iesaistītajām pusēm, par audita dalībniekiem.

Produktīvs vadības sistēmas iekšējais audits ir priekšnoteikums efektīvai organizācijas darbībai. Kā auditu organizēt?

Šī gada 12.septembrī plkst 9.30 notiks vebinārs, kurā izklāstīšu pieeju produktīvu vadības sistēmu iekšējo auditu organizēšanai un veikšanai.

Vērojot, kā dažādos uzņēmumos notiek iekšējo auditu norise, ik pa brīdim uzmācas jautājums par ieguvumiem no to veikšanas un šo ieguvumu saistību ar auditu regularitāti.

Šoreiz pārdomas par plusiem un mīnusiem, palīdzot kādam risināt viņa izaicinājumus. Škietami vērtīgāk liekas saņemt skaidru recepti, kas darāms, lai atrisinātu noteiktu situāciju. 

Pieņemts, ka vadības sistēmu auditus mēs veicam klātienē, intervējot darbiniekus, pārskatot dokumentāciju, kā arī vērojot notiekošās darbības. Organizācijām, kuras atrodas vairākās vietās vai pat vairākās valstīs tas ir gana neefektīvs process, jo auditoru nokļūšana pie auditējamiem prasa laiku, papildus nāk ceļa izdevumi, dzīvošanas izmaksas utt. 

Raksts sniedz ieskatu kvalitātes jēdziena būtībā,  skaidro kvalitātes vadības sistēmu izstrādes nepieciešamību, to ieviešanas un uzturēšanas principus, kā arī  pievienoto vērtību uzņēmumiem.

Semināra “Audits konkurētspējas celšanai” mērķis ir palīdzēt ieraudzīt iespējas, kādas paveras caur efektīviem auditiem apzināt efektīvu auditu priekšnoteikumus dot ieteikumus iekšējo auditu organizācijai.