Ceļotājs laikā. Esmu ieguvis fantastiskas mācībstundas, darbojoties gan citu labā, gan pēdējo 18 gadu laikā pats savā nodabā.

Kompetences jomas:

Biznesa plānošana un attīstība, procesu apzināšana, vizualizēšana, mērīšana un pilnveidošana
Organizāciju vadības sistēmu ievešana un uzturēšana, darbības optimizēšana, zudumu "ieraudzīšana" un izskaušana
Vadības sistēmas auditu organizācija un īstenošana
Apmācību programmu minētajās tēmās izveide un pasniegšana